PHUC THINH TAPIOCA FACTORY

Thôn Cò Mót, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Tel: +84-2378 953 999   Fax: +84-2378 953 789

 

Mr Trúc +84 -912616677 hoặc Mr Manh : +84 -973331109

Email:  nghiemalice0110@gmail.com