PHUC THINH TAPIOCA FACTORY

Thôn Cò Mót, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Tel: +84-2378 953 999   Fax: +84-2378 953 789

 

Mr Manh : +84 -973331109 hoặc Mrs Nguyệt: +84-936997775

Email:  ppaf@phucthinh-jsc.com.vn