PHUC THINH TAPIOCA FACTORY

Thôn Cò Mót, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Tel: +84-2378 953 999   Fax: +84-2378 953 789

Email:  ppaf@phucthinh-jsc.com.vn

   

Liên hệ

PHUC THINH TAPIOCA FACTORY

Thôn Cò Mót, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: +84-2378 953 999

Fax: +84-2378 953 789

Email: ppaf@phucthinh-jsc.com.vn

Phòng kinh doanh:

Tel: +84-435 690 448

Hotline: Mr. Mạnh: 0973 331 109 hoặc Ms. Nguyệt: 093 308 6866

Email: daohungmanh1993@gmai.com