PHUC THINH TAPIOCA FACTORY

Thôn Cò Mót, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Tel: +84-2378 953 999   Fax: +84-2378 953 789

 

Mr Trúc +84 -912616677 hoặc Mr Mạnh : +84 -973331109

Email:  nghiemalice0110@gmail.com

   

Liên hệ

PHUC THINH TAPIOCA FACTORY

Thôn Cò Mót, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: +84-2378 953 999

Fax: +84-2378 953 789

Phòng kinh doanh:

Tel: +84-435 690 448

Hotline: Mr. Mạnh: 0973 331 109 

Email: daohungmanh1993@gmai.com